Polityka prywatności

1. Zakres niniejszej Polityki prywatności

1.1 Zakres zastosowania 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych oraz sposób, w jaki traktujemy Dane osobowe, które otrzymujemy od osób odwiedzających tę witrynę („Witryny internetowe”) i użytkowników aplikacji („Aplikacje”), które ( i) są zarządzane i obsługiwane przez FUJIFILM Europe lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych, jak wskazano w sekcji „Administrator danych” („FUJIFILM” lub „my”) oraz (ii) posiadają łącze do niniejszej Polityki prywatności. 

Niniejsza Polityka prywatności może mieć również zastosowanie, gdy jest o niej mowa w kontekście offline, np. w przypadku warsztatów i innych wydarzeń oraz działań marketingowych. 

1.2 Administrator danych i inspektor ochrony danych 

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych w ramach niniejszej Polityki prywatności jest FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Niemcy. Więcej informacji można znaleźć w stopce witryny. 

Z naszym inspektorem ochrony danych/zespołem ds. ochrony danych można się kontaktować listownie lub pocztą elektroniczną pod adresemprivacyoffice_eu@fujifilm.com. 

1.3 Linki zewnętrzne 

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych, które opublikowały własne oświadczenie o ochronie prywatności, ani do witryn stron trzecich, nawet jeśli łącza do ich witryn znajdują się w naszych witrynach internetowych i aplikacjach. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane w takich innych witrynach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby zachowali ostrożność opuszczając jedną z naszych witryn internetowych i zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która gromadzi dane osobowe. 

W przypadku wyraźnego wskazania postanowień odmiennych od niniejszej Polityki prywatności, pierwszeństwo mają odpowiednie postanowienia odmienne. 

2. Zarządzanie danymi osobowymi

2.1 Gromadzenie danych osobowych

Zasadniczo możesz przeglądać Stronę(y) bez ujawniania Danych Osobowych. Witryny internetowe i aplikacje mogą gromadzić pewne informacje techniczne, np. jakie treści przeglądałeś w Witrynach internetowych lub z jakich witryn internetowych skorzystałeś, aby uzyskać dostęp do Witryny internetowej. W procesie zbierania takich informacji, którego celem jest poprawa użyteczności Serwisu(ów) lub Aplikacji(ów), informacje nie będą zbierane w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika ani nie będą Państwo identyfikowani w trakcie tego procesu analizy informacji. 

Możesz zostać poproszony lub zobowiązany do podania danych osobowych („Dane osobowe”) w celu uzyskania dostępu do niektórych obszarów Witryny. Możemy również poprosić o określone dane osobowe, gdy zamawiasz produkt, prosisz o usługi, uczestniczysz w działaniach promocyjnych lub badaniach naukowych lub korespondujesz z nami. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności i inne dane, które nam przekazujesz na przykład w formularzu kontaktowym, podczas rejestracji konta lub subskrypcji biuletynu e-mailowego lub innej komunikacji marketingowej. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, w celu wykonania umowy lub gdy jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, w tym w celu odpowiadania na Twoje zapytania oraz w celu dostosowywania i ulepszania naszych ofert internetowych, produktów i usług zgodnie z Twoimi preferencjami (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f RODO). 

2.2 Cel wykorzystania danych osobowych

Cel wykorzystania Twoich danych osobowych zostanie wyraźnie wskazany w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób podczas gromadzenia informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy cel wykorzystania jest dla Ciebie oczywisty. Wykorzystanie przekazanych przez Państwa Danych Osobowych będzie ograniczone do celu, który został Państwu wcześniej wskazany. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dodatkowego przetwarzania w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze. 

Ponadto możemy być zobowiązani do wykorzystania i przechowywania danych osobowych ze względów prawnych i związanych ze zgodnością, takich jak zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie lub dochodzenie; zapobieganie stratom; lub w celu zwalczania oszustw. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w celu spełnienia naszych wymogów dotyczących audytu wewnętrznego i zewnętrznego, celów bezpieczeństwa informacji oraz, jeśli z innego powodu uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, które może obejmować przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania; (b) w celu odpowiadania na wnioski sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych organów publicznych i rządowych, które mogą obejmować takie organy spoza kraju zamieszkania; (c) w celu egzekwowania warunków; oraz (d) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności lub praw innych osób. 

Poniższe przykłady ilustrują możliwe scenariusze, w których gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe: 

2.2.1  Użytkownik AkontoS

Podczas rejestracji konta klienta zazwyczaj zbieramy imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Ponadto możesz podać swój adres, w tym adres rozliczeniowy i adres dostawy na swoim koncie klienta. Składając zamówienie, zbieramy dane na temat wybranych przez Ciebie towarów, odpowiednich informacji o cenach, wszelkich kuponach, z których możesz skorzystać, Twojego adresu rozliczeniowego i dostawy oraz wybranej metody płatności i wysyłki. W związku z realizacją zamówień zbieramy w szczególności informacje dotyczące płatności, dostawy i zwrotów. 

Nasze platformy dla profesjonalistów FUJIFILM to ekskluzywne platformy dla profesjonalnych użytkowników, którzy są szczególnie zainteresowani otrzymywaniem informacji na temat określonych produktów i usług FUJIFILM. Kiedy rejestrujesz konto użytkownika na jednej z naszych platform dla profesjonalistów FUJIFILM, zazwyczaj zbieramy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, dział i stanowisko, a także dane kontaktowe związane z Twoją firmą. 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do utrzymywania Twojego konta użytkownika, sprawdzania, czy jesteś legalnym użytkownikiem, dostarczania żądanych informacji na temat produktów i usług FUJIFILM, w tym wszelkich biuletynów, które możesz subskrybować, oraz aby odpowiadać na wsparcie i inne zapytania, które zadajesz. może mieć. W związku z Twoim kontem użytkownika możemy analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej i naszego biuletynu, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje i ulepszyć nasze usługi internetowe. Przechowujemy takie informacje w związku z Twoim kontem użytkownika. Jeśli wyraziłeś zgodę marketingową, możemy również skontaktować się z Tobą pod Twoimi firmowymi danymi kontaktowymi w celach marketingowych w związku z naszymi produktami i usługami, które mogą Cię zainteresować. 

Jeśli utworzyłeś konto użytkownika, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo utrzymujesz swoje konto użytkownika. W przypadku usunięcia Twojego konta użytkownika przechowujemy odpowiednie dane wyłącznie w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo. 

Za pośrednictwem swojego konta użytkownika możesz zarządzać i aktualizować swoje dane kontaktowe oraz preferencje. Prosimy o traktowanie swoich danych dostępowych jako poufne i nie udostępnianie hasła osobom trzecim. Jeżeli dowiesz się lub podejrzewasz, że osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do Twoich danych dostępowych lub korzysta z Twojego konta, prosimy o niezwłoczną zmianę hasła. 

2.2.2 Usługi spersonalizowane

W związku ze świadczeniem usług spersonalizowanych możemy przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane w celach reklamowych, badań rynku lub w celu spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeśli wyrazisz zgodę, informacje, do których uzyskasz dostęp podczas odwiedzania Witryn internetowych i Aplikacji, mogą być przechowywane w profilu użytkownika, aby móc oferować Ci informacje specjalnie dla Ciebie spersonalizowane (np. w formie biuletynu ). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. 

Jeśli korzystasz ze spersonalizowanych usług, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wymagane do świadczenia usług przez okres Twojej rejestracji, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Możemy udostępniać Twoje dane stowarzyszonym firmom FUJIFILM, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Zapytania dotyczące naszych produktów i usług możemy przekazywać również dystrybutorowi odpowiedzialnemu za odpowiednią kategorię produktów lub usług oraz region. 

2.2.3 Blog/Fora

Niektóre z naszych stron internetowych oferują publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Powinieneś mieć świadomość, że wszelkie informacje, które podasz w tych obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społeczności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt”. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Cię, czy nie będziemy mogli tego zrobić i dlaczego. 

2.2.4 Ebiuletyny pocztowe 

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera(S), skorzystamy z Informacje osobiste niezbędne lub oddzielnie dostarczone przez Ciebie, aby wysłać Ci nasze e-mail biuletyn(S) jak było uzgodnione. Nbiuletyn e-mails mogą zawierać sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele śledzące lub łącza, które pozwalają nam analizować sposób korzystania przez Ciebie z biuletynu, w tym informacje o tym, czy otrzymałeś i otworzyłeś nasz biuletyn. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę i zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając do nas wiadomość lub poprzez dedykowany link umożliwiający rezygnację z subskrypcji w newsletterze. 

2.2.5 Ereklama pocztowa bez abonamentu  

Jeśli otrzymamy Twoje e-mail adres w związku ze sprzedażą towarów lub usług i nie sprzeciwiłeś się temu, jesteśmy uprawnieni do regularnego oferowania Ci podobnych towarów i usług, takich jak te, które nabyłeś korzystając ze swojego e-mail. Możesz wycofać swoją zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych e-mail adres w dowolnym momencie w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w naszym e-mailS. 

2.2.6 Reklama pocztowa 

Możemy być uprawnieni na mocy obowiązujących przepisów do przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz, w stosownych przypadkach, Twojego tytułu i stopnia naukowego oraz wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, w szczególności za przesyłanie ofert i informacji o naszych towarach i usługach za pośrednictwem usług pocztowych. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych Do przyszłość, wysyłając do nas wiadomość. 

2.3 Udostępnianie i ujawnianie danych 

Nie będziemy ujawniać, dostarczać, udostępniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Udostępniamy dane osobowe, gdy: 

(a) Twoja zgoda została wyrażona z wyprzedzeniem; 

(b) jest to niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, w tym w szczególności przesyłania komunikatów marketingowych, obsługi Klienta, wspierania naszego marketingu i dystrybucji produktów czy obsługi naszych systemów lub aplikacji. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. 

(c) Dane osobowe mogą być udostępniane grupie FUJIFILM, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług lub realizacji zamówień na produkty, do administrowania kontem, w celu ułatwienia sprzedaży i marketingu, do obsługi klienta i pomocy technicznej oraz do promowania rozwoju biznesu i produktów. Kliknij tutaj http://www.fujifilm.com/about/office/, aby wyświetlić listę lokalizacji Grupy FUJIFILM, którym możemy udostępniać Dane osobowe. Możemy również przekazywać zapytania dotyczące naszych produktów i usług zewnętrznemu dystrybutorowi, który jest odpowiedzialny za odpowiednią kategorię produktów lub usług oraz region; 

(d) zamawiasz produkty lub korzystasz z innych usług wymagających opłaty, Twoje imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i inne informacje są ujawniane instytucjom finansowym lub innym stronom w celu rozliczenia płatności; 

(e) nasza działalność została przeniesiona lub przeniesiona w drodze czynności prawnej lub w inny sposób, włączając w to fuzje, konsolidacje i rozwiązanie lub przeniesienie działalności; 

(f) ujawnienie Twoich danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje lub takie ujawnienie jest w inny sposób konieczne w celu wsparcia jakiegokolwiek dochodzenia lub postępowania karnego lub innego prawnego prowadzonego przez odpowiednie władze; Lub 

g) istnieje natychmiastowa potrzeba ujawnienia w celu ochrony życia ludzkiego lub praw człowieka. 

2.4 Międzynarodowy transfer danychS 

Możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe i przechowywać je w innych krajach, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych niż kraj, w którym informacje zostały przekazane. 

Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane i/lub przetwarzane przez podmioty FUJIFILM lub (w ich imieniu) przez zewnętrznych dostawców usług spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przepisy dotyczące ochrony danych w odpowiednich krajach, w których gromadzone lub przetwarzane są Twoje dane osobowe, mogą odbiegać od poziomu ochrony zapewnianego przez ustawodawstwo UE/EOG. Jednakże FUJIFILM zapewni odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Korzystając z naszych stron internetowych i aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przesyłanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG, jak opisano w niniejszym dokumencie. 

2.5 Bezpieczeństwo danych 

FUJIFILM podejmuje odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnegona pewno, aby chronić Twoje Posobisty Iinformacji przed niewłaściwym wykorzystaniem i aby zapobiec utracie informacji. Twój Posobisty Iinformacja są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie. Wszystko Posobisty Iinformacja dostarczone przez Ciebie w toku rejestracja lub korzystanie ze spersonalizowanych usług będą przesyłane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu informacji przez osoby trzecie.

3. Korzystanie z plików cookie, technologii śledzenia i wtyczek mediów społecznościowych

3.1 Korzystanie z plików cookie i Technologia śledzenia 

Nasz Strona internetowa(y) i aplikacje, z których mogą korzystać „Cookies” lub podobne technologie (programy analityczne i serwisy społecznościowe). Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez a Strona internetowa(S) do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na urządzeniach użytkownika. Zawsze, gdy the Strona internetowa(S) uzyskano dostęp, informacje zawarte w pliku cookie są odczytywane przez Stronę(y). 

3.1.1  Twoja zgoda na używanie plików cookies 

Rozróżniamy ściśle niezbędne pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych, oraz inne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie nie wymagają Twojej zgody. W przypadku innych plików cookies prosimy o Twoją zgodę przed umieszczeniem ich na Twoim urządzeniu. Korzystanie z naszej witryny internetowej możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu ustawień dotyczących plików cookies. 

Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz nasze strony internetowe, pojawia się wyskakujące okienko z naszym Menedżerem zgody na pliki cookie. Kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookie” spowoduje przekierowanie do Centrum preferencji prywatności. Centrum preferencji prywatności wyświetla także listę plików cookie, na której można znaleźć szczegółowe informacje na temat plików cookie i celów, do których są wykorzystywane. W Centrum preferencji prywatności możesz włączyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przełącznika. Należy pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej witryny zgodnie z przeznaczeniem. 

3.1.2 Zmiana preferencji dotyczących plików cookies / wycofanie zgody 

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie w Ustawieniach plików cookie.

Możesz także dezaktywować obsługę / usunąć pliki cookie za pośrednictwem swojej przeglądarkiw dowolnym momencie. Proszę zanotować że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości pełnego wykorzystania pełnego zakresu funkcji oferowanych przez Serwis(S). 

3.1.3 Lista plików cookie

Nasze strony internetowe i aplikacje mogą oferować wtyczki do sieci społecznościowych („Sieci”). Wtyczki sieci społecznościowych umożliwiają łatwe udostępnianie treści innym osobom za pośrednictwem sieci. Gdy uzyskujesz dostęp do Witryn internetowych, wtyczki te mogą potencjalnie utworzyć bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a odpowiednimi sieciami. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład w przypadku Twittera, klikając „Tweetuj to” lub w przypadku Facebooka, klikając przycisk „Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki do sieć. W niektórych przypadkach informacje są już wymieniane z siecią, gdy odwiedzasz Witrynę(-y), niezależnie od tego, czy korzystasz z wtyczek, czy nie. 

Możesz zapobiec udostępnianiu informacji w sieci, nie zezwalając na odpowiednie pliki cookie i/lub wylogowując się z sieci przed skorzystaniem z witryn internetowych. 

4. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne lub jeśli będzie to konieczne do ich udostępnienia z usługi. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy. 

5. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych zgodnie z RODO

Masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skorzystania z prawa do przenoszenia danych zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa. 

Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO. W tym celu możesz skontaktować się w szczególności z organem nadzorczym w państwie członkowskim UE, w którym masz miejsce zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Listę krajowych organów ochrony danych można znaleźć pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. 

6. Zmiany w Polityce Prywatności

FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, zrobimy to zamieścić zmienioną Politykę Prywatności i wskazać datę publikacji. Podczas ponownych wizyt pamiętaj o zapoznaniu się z Polityką prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian, grzechKontynuuj korzystanie z Witryny(-y) lub aplikacji(S) po każdej opublikowanej wersji oznacza Twoją zgodę na nasze wykorzystanie z Twoje dane zgodnie ze zmienioną, poprawioną lub zaktualizowaną Polityką prywatności. 

pl_PLPolish