Zásady ochrany osobních údajů

1. Rozsah těchto Zásad ochrany osobních údajů

1.1 Rozsah aplikace 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují náš závazek k ochraně osobních údajů a způsob, jakým zacházíme s osobními údaji, které získáváme od návštěvníků těchto webových stránek (dále jen „webové stránky“) a uživatelů softwarových aplikací (dále jen „aplikace“), které ( i) jsou spravovány a provozovány společností FUJIFILM Europe nebo jednou z jejích přidružených společností, jak je uvedeno v části „Správce údajů“ („FUJIFILM“ nebo „my“) a (ii) mají odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou vztahovat také na odkazy v offline kontextu, např. pro workshopy a jiné akce a marketingové aktivity. 

1.2 Správce údajů a pověřenec pro ochranu údajů 

Správcem údajů ve vztahu k jakýmkoli osobním údajům, které jsou shromažďovány v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů, je FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Německo. Další informace naleznete v tiráži webových stránek. 

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů / tým pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat poštou nebo e-mailem na adrese privacyoffice_eu@fujifilm.com. 

1.3 Externí odkazy 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, které zveřejnily své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, a na stránky třetích stran, a to ani v případě, že odkazy na jejich webové stránky jsou na našich webových stránkách a aplikacích. Uvědomte si prosím, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si byli vědomi, když opouštějí některou z našich webových stránek, a aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které shromažďují osobní údaje. 

V případě, že jsou jasně uvedena ustanovení, která se liší od těchto Zásad ochrany osobních údajů, mají přednost příslušná odlišná ustanovení. 

2. Správa osobních údajů

2.1 Shromažďování osobních údajů

V zásadě můžete webovou stránku (stránky) prohlížet bez zveřejnění osobních údajů. Web (stránky) a aplikace (aplikace) mohou shromažďovat určité technické informace, např. jaký obsah jste si prohlíželi na webových stránkách nebo které webové stránky jste uvedli na přístup na webové stránky. V procesu shromažďování takových informací, jejichž účelem je zlepšit použitelnost webových stránek nebo aplikací, nebudou informace shromažďovány způsobem, kterým byste mohli být identifikováni, ani nebudete během procesu identifikováni. analýzy informací. 

Pro přístup k určitým oblastem webových stránek můžete být požádáni nebo požádáni o poskytnutí osobních údajů („Osobní údaje“). Také můžeme požádat o určité osobní údaje, když si objednáte produkt, požadujete služby, účastníte se propagačních aktivit nebo výzkumných studií nebo si s námi dopisujete. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, platební údaje a další údaje, které nám poskytnete například v kontaktním formuláři, registraci účtu nebo přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje nebo jiné marketingové komunikace. 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, za účelem plnění smlouvy nebo podle potřeby pro účely našich oprávněných zájmů, včetně odpovědí na vaše dotazy a přizpůsobení a vylepšení našich webových nabídek, produktů a služeb v souladu s vašimi preferencemi (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR). 

2.2 Účel použití osobních údajů

Účel použití vašich osobních údajů musí být jasně uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo jinak při shromažďování informací, s výjimkou případů, kdy je pro vás účel použití samozřejmý. Použití vámi poskytnutých osobních údajů bude omezeno na účel použití, který vám byl předem uveden. Vyhrazujeme si však právo provádět dodatečné zpracování v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném příslušnými zákony a předpisy. 

Dále můžeme být povinni používat a uchovávat osobní údaje z právních důvodů a důvodů dodržování předpisů, jako je prevence, odhalování nebo vyšetřování trestného činu; ochrana před ztrátou; nebo bojovat proti podvodům. Osobní údaje můžeme také použít ke splnění našich požadavků na interní a externí audit, účely bezpečnosti informací a podle toho, jak se jinak domníváme, že je to nutné nebo vhodné: (a) podle platných zákonů, které mohou zahrnovat zákony mimo zemi vašeho bydliště; (b) reagovat na žádosti soudů, donucovacích orgánů, regulačních orgánů a dalších veřejných a vládních orgánů, mezi které mohou patřit takové orgány mimo zemi vašeho bydliště; (c) vymáhat podmínky; a (d) chránit naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nebo práva jiných osob. 

Následující příklady ilustrují možné scénáře, ve kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje: 

2.2.1  Uživatel Aúčets

Když se zaregistrujete do zákaznického účtu, obvykle shromažďujeme jméno, e-mailovou adresu a heslo. Kromě toho můžete ve svém zákaznickém účtu uvést svou adresu, včetně fakturační a dodací adresy. Při zadávání objednávky shromažďujeme údaje o zboží, které jste si vybrali, odpovídající informace o ceně, případné poukázky, vaši fakturační a dodací adresu a zvolený způsob platby a dopravy. V souvislosti s plněním objednávek shromažďujeme zejména informace týkající se platby, dodání a vrácení. 

Naše profesionální platformy FUJIFILM jsou exkluzivní platformy pro profesionální uživatele, kteří se konkrétně zajímají o získávání informací o určitých produktech a službách FUJIFILM. Když si zaregistrujete uživatelský účet na jedné z našich platforem FUJIFILM Professionals, obvykle shromažďujeme vaše jméno, název společnosti, oddělení a pracovní pozici a také kontaktní informace týkající se vašeho podnikání. 

Vaše osobní údaje můžeme použít k udržování vašeho uživatelského účtu, k ověření, že jste legitimním uživatelem, k poskytování požadovaných informací o produktech a službách FUJIFILM, včetně všech newsletterů, k jejichž odběru se můžete přihlásit, a k odpovědím na podporu a další vaše dotazy. může mít. V souvislosti s vaším uživatelským účtem můžeme analyzovat vaše používání našich webových stránek a našeho newsletteru, abychom lépe porozuměli vašim preferencím a zlepšili naše webové služby. Takové informace uchováváme v souvislosti s vaším uživatelským účtem. Pokud jste udělili svůj marketingový souhlas, můžeme vás také kontaktovat na základě vašich obchodních kontaktních údajů pro marketingové účely v souvislosti s našimi produkty a službami, které by vás mohly zajímat. 

Pokud jste si vytvořili uživatelský účet, uchováváme vaše údaje po dobu, kdy budete udržovat svůj uživatelský účet. V případě smazání vašeho uživatelského účtu uchováváme příslušné údaje pouze v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem. 

Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete spravovat a aktualizovat své kontaktní údaje a své preference. Zacházejte se svými přístupovými údaji jako s důvěrnými a nesdělujte své heslo žádným třetím stranám. Pokud se dozvíte nebo máte podezření, že třetí strana získala neoprávněný přístup k vašim přístupovým údajům nebo používá váš účet, bez zbytečného odkladu si změňte heslo. 

2.2.2 Personalizované služby

V souvislosti s personalizovanými službami můžeme zpracovávat a používat vaše údaje pro reklamní účely a účely průzkumu trhu nebo pro personalizované poskytování služeb, pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Pokud dáte svůj souhlas, informace, ke kterým přistupujete při návštěvě webových stránek a aplikací, mohou být uloženy v uživatelském profilu, abychom vám mohli nabídnout informace speciálně přizpůsobené pro vás (např. ve formě newsletteru ). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. 

Pokud používáte personalizované služby, budeme používat vaše osobní údaje potřebné k poskytování služeb po dobu trvání vaší registrace a poté tak dlouho, jak to vyžadují nebo umožňují platné zákony. Vaše údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi FUJIFILM, pokud je to nutné k zodpovězení vašich dotazů nebo pokud je to nutné pro poskytování služeb. Dotazy týkající se našich produktů a služeb můžeme předat také distributorovi, který je odpovědný za příslušnou kategorii produktů nebo služeb a region. 

2.2.3 Blog / Fóra

Některé z našich webových stránek nabízejí veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Měli byste si být vědomi toho, že jakékoli informace, které poskytnete v těchto oblastech, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních údajů z našeho blogu nebo komunitního fóra, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“. V některých případech nemusíme být schopni odstranit vaše osobní údaje, v takovém případě vám dáme vědět, pokud to nemůžeme udělat a proč. 

2.2.4 Epoštovní zpravodaje 

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru(s), použijeme Osobní informace nutné nebo samostatně poskytnuté, abychom vám mohli zaslat naše e-mailem zpravodaj(s) jak bylo dohodnuto. Newletter e-mailems mohou obsahovat webové majáky, sledovací pixely nebo odkazy, které nám umožňují analyzovat vaše používání newsletteru, včetně informací o tom, zda jste obdrželi a otevřeli náš newsletter. Svůj souhlas můžete odvolat a z odběru newsletteru se kdykoli odhlásit, a to buď zasláním zprávy, nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu pro odhlášení v newsletteru. 

2.2.5 Epoštovní reklama bez předplatného  

Pokud obdržíme váš e-mailem adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a nevznesli jste námitku, jsme oprávněni vám pravidelně nabízet podobné zboží a služby, jako je to, které jste zakoupili prostřednictvím e-mailem. Svůj souhlas s takovýmto použitím můžete odvolat e-mailem adresu kdykoli v budoucnu nám zašlete zprávu nebo prostřednictvím odkazu pro odhlášení uvedeného v našem e-mailems. 

2.2.6 Poštovní reklama 

Podle platných zákonů můžeme být oprávněni uchovávat vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a případně váš titul a akademický titul a používat je pro vlastní reklamní účely, zejména pro zasílání nabídek a informací o našem zboží a službách prostřednictvím poštovních služeb. Proti tomuto použití vašich informací můžete kdykoli vznést námitku pro budoucnost tím, že nám pošlete zprávu. 

2.3 Sdílení a zveřejňování údajů 

Vaše osobní údaje nebudeme zveřejňovat ani poskytovat, sdílet ani jinak distribuovat třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje sdílíme, když: 

(a) váš souhlas je udělen předem; 

(b) je nezbytné, abychom vám poskytli naše služby, včetně zejména zasílání marketingových sdělení, poskytování zákaznických služeb, podporu našeho marketingu a distribuce produktů nebo provozování našich systémů nebo aplikací. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v případě potřeby k poskytování těchto služeb. 

(c) Osobní údaje mohou být sdíleny se skupinou FUJIFILM, pokud je to nutné pro poskytování služeb nebo plnění objednávek produktů, pro správu účtu, pro usnadnění prodeje a marketingu, pro zákaznickou a technickou podporu a pro podporu obchodu a vývoje produktů. Kliknutím sem http://www.fujifilm.com/about/office/ zobrazíte seznam míst skupiny FUJIFILM, se kterými můžeme sdílet osobní údaje. Dotazy týkající se našich produktů a služeb můžeme také předat distributorovi třetí strany, který je odpovědný za příslušnou kategorii produktů nebo služeb a region; 

(d) objednáváte si produkty nebo používáte jiné služby, které vyžadují poplatek, vaše jméno, adresa, číslo kreditní karty a další informace jsou sděleny finančním institucím nebo jiným stranám za účelem zúčtování plateb; 

(e) naše podnikání je postoupeno nebo převedeno buď na základě zákona nebo jinak, včetně fúzí, konsolidací a zrušení nebo převodu operací; 

(f) zpřístupnění vašich osobních údajů je vyžadováno platnými zákony a předpisy nebo je takové zveřejnění jinak nezbytné na podporu jakéhokoli trestního nebo jiného právního vyšetřování nebo řízení vedeného příslušnými orgány; nebo 

g) existuje okamžitá potřeba zveřejnění za účelem ochrany lidského života nebo lidských práv. 

2.4 Mezinárodní přenos dats 

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme přenést a uložit do jiných zemí, které mohou mít jiné zákony na ochranu soukromí nebo údajů než země, ve které byly informace poskytnuty. 

To znamená, že vaše osobní údaje mohou být také přeneseny a/nebo zpracovány subjekty FUJIFILM nebo (jejich jménem) poskytovateli služeb třetích stran mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Nařízení o ochraně údajů v příslušných zemích, kde jsou vaše osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány, se mohou lišit od úrovně ochrany poskytované legislativou v EU/EHP. Společnost FUJIFILM však zajistí odpovídající ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a zásadami zde uvedenými. Používáním našich webových stránek a aplikací souhlasíte se shromažďováním a přenosem vašich osobních údajů mimo EU/EHP, jak je zde popsáno. 

2.5 Zabezpečení dat 

Společnost FUJIFILM přijímá adekvátní technická a organizační bezpečnostní opatřeníjistě, abyste ochránili vaše Personální před zneužitím a zabránění ztrátě vašich údajů. Vaše Personální nformací je uložen v zabezpečeném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti. Všechno Personální nformací vámi poskytnuté v průběhu registrace nebo používání personalizovaných služeb bude přenášeno v zašifrované podobě, aby se zabránilo zneužití informací jakoukoli třetí stranou.

3. Používání souborů cookie, technologie sledování a zásuvných modulů sociálních médií

3.1 Používání souborů cookie a Technologie sledování 

Náš webová stránka(s) a aplikace mohou používat „Cookies“ nebo podobné technologie (analytické programy a služby sociálních médií). Cookies jsou textové soubory, které odesílá a webová stránka(s) do prohlížeče uživatele za účelem ukládání informací na zařízení uživatele. Kdykoli a webová stránka(s) je přístupný, informace obsažené v souboru cookie čte webová stránka (stránky). 

3.1.1  Váš souhlas s používáním cookies 

Rozlišujeme mezi nezbytně nutnými soubory cookie, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek, a jinými soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie nevyžadují váš souhlas. U ostatních cookies si před jejich umístěním do vašeho zařízení vyžádáme váš souhlas. Náš web můžete používat pouze po potvrzení nastavení cookies. 

Když poprvé navštívíte naše webové stránky, zobrazí se vyskakovací okno s naším Správcem souhlasu se soubory cookie. Pokud kliknete na tlačítko „Nastavení souborů cookie“, budete přesměrováni do Centra předvoleb soukromí. Centrum preferencí ochrany osobních údajů také zobrazuje seznam souborů cookie, kde naleznete podrobnosti o souborech cookie a účelech, pro které se používají. V Centru předvoleb ochrany osobních údajů můžete povolit nebo zakázat používání souborů cookie pomocí přepínače. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepřijmete soubory cookie, možná nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek tak, jak bylo zamýšleno. 

3.1.2 Změna předvoleb pro soubory cookie / odvolání souhlasu 

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit v Nastavení souborů cookie.

Můžete také deaktivovat / smazat soubory cookie prostřednictvím sady vašeho prohlížečekdykoli. Vezměte prosím na vědomí že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat kompletní škálu funkcí nabízených Webem(s). 

3.1.3 Seznam souborů cookie

Naše webové stránky a aplikace mohou nabízet zásuvné moduly pro sociální sítě (dále jen „sítě“). Pluginy sociálních sítí představují snadný způsob sdílení obsahu s ostatními lidmi prostřednictvím sítí. Když vstoupíte na web(y), tyto zásuvné moduly mohou potenciálně vytvořit přímé spojení mezi vaším prohlížečem a příslušnými sítěmi. Pokud interagujete s pluginy, například v případě Twitteru kliknutím na „Tweet This“ nebo s Facebookem kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáním komentáře, budou příslušné informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na síť. V některých případech již dochází k výměně informací se sítí, když navštívíte webové stránky, bez ohledu na to, zda interagujete se zásuvnými moduly nebo ne. 

Sdílení informací se sítí můžete zabránit tím, že nepovolíte odpovídající soubory cookie a/nebo se odhlásíte ze sítě před použitím webových stránek. 

4. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní, nebo dokud bude potřeba, abychom vám je poskytli s služby. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat podle potřeby k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod. 

5. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů podle GDPR

Máte právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování vašich osobních údajů, vznést námitku proti tomuto zpracování a uplatnit své právo na přenositelnost údajů v souladu s GDPR a platnými zákony. 

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s GDPR a platnými zákony, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Za tímto účelem se můžete obrátit zejména na dozorový úřad v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště nebo v místě údajného porušení. Seznam vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. 

6. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, uděláme to zveřejněte revidované zásady ochrany osobních údajů a uveďte datum zveřejnění. Při opakovaných návštěvách si prosím nezapomeňte přečíst Zásady ochrany osobních údajů pro případné změny, hříchpokračování v používání webových stránek nebo aplikaci(s) poté, co jakákoli zveřejněná revize označí váš souhlas s naším používáním z vaše údaje v souladu se změněnými, upravenými nebo aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů. 

cs_CZCzech