PLATESENSE

Chytrý způsob řízení výroby ofsetových tiskových desek

Optimalizujte výrobu ofsetových tiskových desek

PLATESENSE je program, který vám pomůže efektivněji řídit výrobu ofsetových tiskových desek a v konečném důsledku snížit náklady.

Hlavní myšlenka PLATESENSE spočívá v tom, že společnost Fujifilm převezme odpovědnost za řízení některých základních prvků výroby ofsetových tiskových desek. Společnost Fujifilm dodává tiskové desky podle vašich potřeb, ale ještě důležitější je, že se také může starat o sběr hliníku i odpadu a provádět servis i údržbu vyvolávacího automatu.

Nechte nás

řídit vaši výrobu

tiskových desek
CTP

vybavení

pronájem nebo výměna
Financování prostřednictvím

navýšení ceny

tiskových desek

Proč PLATESENSE?

Flexibilní financování a nižší provozní náklady na předtiskovou přípravu

Odstranění starostí s řízením předtiskového oddělení

Upgradujte své zařízení CTP nebo pracovní postupy s flexibilním financováním

Předtisková příprava chytrým způsobem – minimalizujte zátěž spojenou s výrobou tiskových desek, jak jen to jde

Podstatou programu PLATESENSE je minimalizovat zátěž spojenou s výrobou ofsetových tiskových desek, a to jakýmkoli možným způsobem, aby mohly být výdaje a čas na výrobu zredukovány a tyto zdroje využity v jiné oblasti. Existují však také příležitosti ke zlepšení a maximalizaci efektivity modernizací na nové zařízení CTP, zavedením výkonnější desky nebo dokonce změnou pracovního postupu za účelem zefektivnění výroby.

Pronájem zařízení CTP

V rámci programu pronájmu zařízení CTP společnost Fujifilm dané zařízení nainstaluje a udržuje, a na konci platebního období – obvykle po pěti letech, toto zařízení odebere zpět. Dohodneme určitou zálohu (obvykle pouze 3 měsíční platby předem) a měsíční platební plán s volbou nižších nebo vyšších plateb.

Tato část programu PLATESENSE eliminuje kapitálové výdaje potřebné k upgradu nebo investici do nové osvitové jednotky CtP a zajišťuje předvídatelné a zvládnutelné výdaje. Na konci platebního období máte také příležitost investovat do nového lepšího zařízení. Dokonce je možné i provedení upgradu zařízení během pětiletého programu s tím, že dojde k revidování a přepočítání finančního uspořádání.

Výměna zařízení CTP

Máte-li již zařízení CTP, které byste chtěli vyměnit za model s vyšším výkonem, společnost Fujifilm může nabídnout program výměny zařízení jako součást programu PLATESENSE. Jde o rozšíření možnosti pronájmu, ve které vám společnost Fujifilm nabídne cenu za zpětné odebrání stávajícího zařízení.

V závislosti na modelu, který máte nainstalován, vám společnost Fujifilm za tento zpětný odběr stávajícího stroje nabídne konkurenceschopnou cenu. Tato cena se pak odečte od měsíčního platebního plánu za nové zařízení CTP v programu pronájmu (alternativně si můžete tyto peníze vzít jako hotovost). To obvykle znamená, že společnost Fujifilm odebere stávající osvitovou jednotku CtP, nainstaluje nový výkonnější stroj a vaše počáteční měsíční platby za pronájem budou nižší o hodnotu odebraného použitého stroje.

Nový pracovní postup

Je důležité, aby váš pracovní postup držel krok se změnami v tomto oboru, protože jinak to může ohrozit vaši efektivitu a dobu oběhu zakázek. V rámci programu PLATESENSE vám společnost Fujifilm zajistí co nejsnazší zlepšení pracovního postupu, což vám umožní využívat výhody našeho řešení XMF, které je jedničkou v tomto oboru. Opět platí, že to lze financovat pomocí jednoduchého navýšení ceny tiskových desek.

Výhody této schopnosti přesahují zřejmé použití personalizace proměnných dat. Úlohy lze také tisknout „seřazené“ po stránkách, což zjednodušuje a urychluje proces dokončování nebo zlepšuje logistiku distribuce úloh, takže výroba tiskových úloh ve verzích je jednoduchá a přímočará.

Plně řízená výroba tiskových desek

Špičkové řešení PLATESENSE spočívá v tom, že by společnost Fujifilm převzala plnou odpovědnost za všechny části výroby tiskových desek. Kromě všech prvků popsaných v 1. části programu by společnost Fujifilm převzala odpovědnost také za vaše pracovníky předtiskové přípravy, kteří by tak vlastně byli outsourcováni do společnosti Fujifilm. Tím se zcela eliminuje zátěž s výrobou tiskových desek, což vám umožňuje soustředit se na to nejdůležitější – vedení svého podniku.

Přechod byl bezproblémový a nic nás nestál, protože instalace a údržba zařízení jsou rovněž zahrnuty v poplatku.

Chris Stainton | Co-owner, Typecast

Přečtěte si případovou studii

Flexibilita

Program vytvořený tak, aby byl flexibilní

U PLATESENSE se nesmí zapomínat na to, že je navržen za účelem flexibility. Podle potřeb svého podnikání můžete kombinovat jeho různé prvky.

Vhodné prvky podle potřeb

Můžete si např. pronajmout pouze nové zařízení CTP a dohodnout měsíční platební plán. Nebo – blíží-li se konec životnosti vašeho zařízení na výrobu ofsetových tiskových desek, můžete investovat do zcela nové řady vysoce výkonných zařízení včetně nového pracovního postupu a zajistit financování podle příjmů a potřeb svého podnikání.

Flexibilita pro budoucnost

Program PLATESENSE je také stavěn tak, aby byl v průběhu času flexibilní. To znamená, že lze program změnit podle změn vašeho podnikání – na základě nového balíčku financování.

Společnost Fujifilm jako váš partner

Další výhodou zavedení programu PLATESENSE je záruka toho, že bude společnost Fujifilm vaším dlouhodobým partnerem, který poskytuje podporu a vedení. Navíc během rozvoje svého podnikání budete moci využívat i další špičkové technologie společnosti Fujifilm.

 

Objevte více

Stáhněte si naši brožuru o produktu PLATESENSE a získejte více informací

Stáhnout brožuru