Technologie digitálního tisku pro oběhové hospodářství

Tuto bílou knihu vydala společnost Fujifilm v rámci svého závazku poskytovat technicky vyspělá a udržitelná tisková řešení pro tiskařský průmysl.

Přečtěte si bílou knihu

Doba čtení: 2 minutes

Kam patří tisk v oběhovém hospodářství?

Od knih, novin, časopisů a brožur až po složky, výroční zprávy a obaly – tisk zůstává důležitým a velmi účinným nástrojem pro budování značky, marketing a komunikaci. Jak ale v době zvýšeného zájmu o životní prostředí a cílů “čistého nulového” snižování emisí uhlíku využívat tisk co nejefektivněji a nejzodpovědněji? V této bílé knize se podíváme na to, jak nejnovější technologie digitálního tisku výrazně snižují množství odpadu a usnadňují recyklaci.

Stáhnout bílou knihu

Vyplňte formulář a stáhněte si celou 12stránkovou bílou knihu

Musíme udělat více

Součástí projektu “Evropská zelená dohoda” je akční plán, jehož cílem je zvýšit efektivní využívání zdrojů přechodem na čisté oběhové hospodářství, obnovit biologickou rozmanitost, snížit znečištění a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout opatření na všech úrovních. Přechod na obnovitelné zdroje energie sám o sobě sníží globální emise skleníkových plynů pouze o 55 %. Zbývajících 45 % emisí pochází ze způsobu, jakým vyrábíme a používáme výrobky, což znamená pracovat chytřeji a méně plýtvat.

Společnost Fujifilm se zavázala plně začlenit tisk do oběhového hospodářství. Čistá nula nemusí znamenat pouze online – tisk bude vždy hrát důležitou roli a my jsme odhodláni zajistit, aby ji mohl vždy hrát efektivně, účinně a udržitelně.

Způsob tisku se mění

V grafickém průmyslu se používá mnoho analogových technik, které mají zejména při zakázkové nebo krátkodobé práci obrovský dopad na životní prostředí.

Nyní díky nejnovějšímu vývoji v oblasti digitální tiskové technologie existují stroje, které mohou tisknout i při:

  • spotřebu surovin
  • používají méně a udržitelnější spotřební materiál
  • potřebují mnohem méně dílů, které je třeba vyměnit
  • produkují méně odpadu
  • spotřebovávají méně vody
  • produkují 100% recyklovatelné tištěné produkty.

Tato technologie posouvá tisk z lineárního do oběhového hospodářství, v němž každý hraje svou roli při udržování naší planety životaschopné a naší prosperity nedotčené.